Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzka Świętokrzyska Komenda OHP
  
17-10-2019, Czwartek, 18:06
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Instruktor szkolenia zawodowego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
Treść ARCHIWALNA !

 

OFERTA PRACY

 

 

 

Dotyczy: posiadanego wolnego miejsca dla instruktora szkolenia zawodowego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie / murarz – tynkarz;

 

 

 

 

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach poszukuje do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach instruktora szkolenia zawodowego na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy spełniającego niżej wymienione wymagania formalne:

 

1)      Wykształcenie i staż pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu §10 pkt. 4 i 5.

 

 

 

Do głównych zadań instruktora szkolenia zawodowego będzie należało:

 

·      Nauczanie i wychowywanie powierzonych mu pracowników młodocianych.

·      Realizowanie w toku zajęć dydaktycznych obowiązującego programu nauczania.

·      Przygotowywanie rocznego planu zajęć dydaktycznych.

·      Systematyczne zapoznawanie się z informacjami umieszczanymi na stronie KOWEZIU dotyczącymi reformy szkolnictwa  zawodowego.

·      Bieżący kontakt z wychowawcą oraz rodzicami – przekazywanie informacji dotyczących frekwencji, zachowania oraz postępów w nauce.

·      Systematyczne przygotowywanie się do lekcji i innych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

·      Stosowanie właściwych metod wychowawczych i metod nauczania.

·      Organizowanie samodzielnej pracy młodocianych pracowników, oraz systematyczne jej kontrolowanie i ocenianie.

·      Poznawanie uzdolnień i zainteresowań pracowników młodocianych.

·      Systematyczne prowadzenie dzienników zajęć.

·      Rzetelne prowadzenie kard pracy młodocianych pracowników z uwzględnieniem: obecności, nieobecności (NN), chorobowego, urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych itp.

·      Informowanie Kierownika Zespołu ds. organizacyjno-szkoleniowych o rażących naruszeniach dyscypliny pracy przez młodocianych pracowników.

·      Branie czynnego udziału w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwal.

·      Utrzymywanie kontaktu i współdziałania z rodzicami, opiekunami w wychowywaniu pracowników młodocianych i uzyskiwaniu prze nich odpowiednich wyników nauczania.

·      Stałe pogłębianie swej wiedzy pedagogicznej przez samokształcenie, udział w kursach organizowanych przez pracodawcę.

·      Dokonywanie oceny pracowników młodocianych po zakończonych zajęciach, biorąc pod uwagę jedynie umiejętności zawodowe.

·      Należyte i terminowe przygotowanie do pracy warsztatowej urządzeń i stanowisk pracy.

·      Zapewnienie pełnego wykorzystania maszyn, urządzeń i stanowisk pracy.

·      Rozwijanie u pracowników młodocianych inicjatywy, oraz myślenia technicznego
i ekonomicznego.

·      Przestrzeganie zasad bhp w warsztacie szkolnym, oraz wdrażanie pracowników młodocianych do przestrzegania tych zasad.

·      Czuwanie nad starannym obchodzeniem się pracowników młodocianych
z urządzeniami, narzędziami oraz nad oszczędnym zużyciem materiałów.

·      Zapewnienie należytej konserwacji urządzeń i narzędzi pracy oraz organizowanie we właściwym czasie ich remontów.

·      Wykonuje inne polecenia przełożonego wynikające z organizacji pracy.

 

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

            - CV,

            - list motywacyjny,

 

 

Składanie ofert od dnia  16 kwiecień do dnia 31 maja br. na adres:

 

 

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda

Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach

ul. Wrzosowa 44

25 – 211 Kielce

Tel ( 41) 200 – 17 – 50 

e-mail: swietokrzyska@ohp.pl

 

 


Autor: admin admin
Data: 2015-04-15 11:33:16
Udostępnił: admin
Data: 2015-04-15 11:34:23
Modyfikował(a): admin
Data: 2015-04-28 09:25:02

Rejestr zmian


Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
tel. (0-41) 200 17 50
email: swietokrzyska@ohp.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl