XML

Strona główna

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

 

Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Wrzosowa 44,
25-211 Kielce
tel.: (41) 200-17-50
fax: (41) 200-17-60

e-mail: swietokrzyska@ohp.pl

strona: www.swietokrzyska.ohp.pl

 

Serwis ten stanowi realizację następujących przepisów:

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), które utraciło moc z dniem 21 stycznia 2007 r. na podstawie art. 63 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501).

Podmiot publikującyŚwiętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Wytworzyładmin admin2007-06-01
Publikujący - 2020-06-05 10:00
Modyfikacja admin - admin 2021-01-11 12:26