Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
herb
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Dokumentacja

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy, realizująca zadania państwa w obszarze polityki społecznej w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji młodego pokolenia, a także zadania w zakresie jego kształcenia i wychowania. Stanowią uzupełniające ogniwo w systemie wychowania, resocjalizacji i reedukacji młodzieży ze środowisk bezrobotnych lub z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji, gdzie ma zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej.
W myśl ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, art. 6, ust. 1, pkt. 2 i ust. 3 z późn. zm.) cyt.: "Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku od 15 do 18 lat (nauka zawodu) oraz bezrobotnych do 25 roku życia (działania z obszaru rynku pracy)".

OHP nie jest organem prowadzącym szkoły.
OHP zapewnia swoim uczestnikom warunki do kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego, podwyższania kwalifikacji ogólnych i zawodowych lub przekwalifikowania. W ramach polskiego systemu oświaty OHP swoją ofertę kieruje do młodzieży w wieku 15-18 lat, która z różnych przyczyn chce kontynuować naukę szkolną łącząc ją z pracą zarobkową.
Jest to młodzież, która:
• nie ukończyła szkoły podstawowej nie kontynuuje nauki po ukończeniu tej szkoły, a pragnie zdobyć kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić wykształcenie podstawowe,
• pragnie uzupełnić ponadpodstawowe  wykształcenie ogólne i zawodowe.
Uczestnicy OHP otrzymują nieodpłatnie miejsca w internatach i całodobowe wyżywienie w Ośrodkach Szkolenia i Wychowania oraz Centrach Kształcenia i Wychowania. Kadra pedagogiczna Ochotniczych Hufców Pracy współpracuje ze specjalistycznymi instytucjami  i organizacjami ze środowiska lokalnego zajmującymi się problematyką młodzieży, m.in. ze szkołami, kuratoriami oświaty, pracodawcami i organizacjami pracodawców, urzędami pracy, sądami, policją, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami ds. uzależnień itp. Opracowuje i realizuje programy profilaktyczne, wychowawcze i resocjalizacyjne, jak również realizuje kompleksowe działania opiekuńczo- wychowawcze. 

Uczestnicy OHP w wieku 15-18 lat biorą aktywny udział w zadaniach o charakterze sportowo-rekreacyjnym (spartakiady, turnieje, rajdy, wycieczki) oraz kulturalno-oświatowym (konkursy, festiwale, imprezy okolicznościowe) zarówno na szczeblu centralnym, ogólnopolskim jak i  regionalnym, wojewódzkim i lokalnym; młodzież podnosi swoje umiejętności społeczne m.in. poprzez udział w pracach Wojewódzkich Klubów Aktywnych.  
Zatrudnienie i przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się na podstawie indywidualnych umów o pracę zawartych pomiędzy uczestnikiem OHP, a pracodawcą lub na warsztatach OHP – na zasadach dotyczących pracowników młodocianych.
Młodzież może kształcić się w ponad 60 zawodach. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników ma dwie formy i odbywa się jako nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Nauka zawodu przygotowuje młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne. Nauka zawodu trwa nie krócej niż 24 miesiące, ale nie dłużej niż 36 miesięcy i kończy się egzaminem na tytuł wykwalifikowanego robotnika u pracodawcy lub przed Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi lub komisjami egzaminacyjnymi Izb Rzemieślniczych na tytuł czeladnika. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy również kończy się egzaminem i może trwać najwyżej 22 miesiące. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W pierwszym roku nauki nie mniej niż 5 proc., w drugim – nie mniej niż 6 proc. i w trzecim – nie mniej niż 7 proc. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 4%.
Działania OHP realizowane są w całej Polsce poprzez Komendę Główną OHP oraz podległe jej 16 Wojewódzkich Komend OHP wraz z Centrami Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Centrami Kształcenia i Wychowania.
Wojewódzkiej Komendzie OHP w województwie  świętokrzyskim, podlega 6 jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym  Hufiec Pracy w Kielcach, w Skarżysku- Kamiennej, w Końskich, Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach, w Pińczowie i Jędrzejowie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach realizujący zadania na rzecz rynku pracy (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe) dla uczestników OHP jak i  młodzieży bezrobotnej w wieku 18 – 25 lat.
                                                                                                                                            OHP dla młodzieży w wieku 18 – 25 lat  oferuje i zapewnia wszelakie działania z obszaru rynku pracy, tj.:
•    poradnictwo zawodowe,
•    pośrednictwo pracy,
•    nauka aktywnego poszukiwania pracy,
•    szeroką ofertę atrakcyjnych szkoleń zawodowych.

Podmiot publikującyŚwiętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Wytworzył2009-05-04
Publikujący -
Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracyul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce tel. (41) 200 17 50 email: swietokrzyska@ohp.pl
Wygenerowano: 25 czerwca 2021r. 06:45:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.